Meny Stäng

Integritetspolicy

De personuppgifter som FriskHund-syd hanterar är namn, adress, telefonnummer och mailadess. Vi hanterar även din hunds namn och försäkringsnummer.

FriskHund-syd behandlar dina personuppgifter för att kunna fullgöra våra åtaganden mot dig. För att kunna fakturera, boka besökstider, ta emot anmälan till kurser, upprätta journaler och ingå avtal angående hundpromenadstjänsten.

FriskHund-syd behandlar de personuppgifter som krävs för att kunna ingå, eller fullgöra ett avtal med dig. FriskHund-syd har en rättslig förpliktelse att behandla de personuppgifter som krävs för vår fakturering enligt bokföringslagen.

Faktureringsinformation sparas i sju år enligt bokföringslagen och därefter rensas alla dina personuppgifter enligt gällande lagregler.

FriskHund-syd delar dina personuppgifter med ett personuppgiftsbiträde, som lagrar våra fakturor. Det kan också hända att vi med ditt skriftliga samtycke, remitterar dig vidare till veterinär och då delar dina personuppgifter. I förekommande fall hänvisas till respektive företags integritetspolicy.

Den information du ger oss skyddas i låst utrymme, så ingen obehörig kan komma åt den. När dina personuppgifter delas till andra företag får uppgifterna endast användas för det syfte de är avsedda för.

Du har rätt att få information om hur FriskHund-syd behandlar dina personuppgifter och i de fall du inte är nöjd med hur dina uppgifter behandlats, har du möjlighet att lämna klagomål hos tillsynsmyndigheten Datainspektionen.